Молекулярний баркод сімбіотичних угрупувань як основа для оцінки структури наземних літогенних біотопів

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження: цільове фундаментальне.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як цільове фундаментальне;

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: 1 патент України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: пошук зацікавлених інвесторів.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

В основу роботи покладено матеріали 9 експедиційних виїздів (Дніпропетровська, Кіровоградська, Закарпатська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільска, Чернівецька, Херсонська області), під час яких зібрано близько 800  зразків лишайників та ліхенофільних грибів та зроблено 180 описів епілітних лишайникових угруповань. Видовий склад лишайників та ліхенофільних грибів перевірявся у лабораторії біорізноманіття та екологічного моніторингу ім. Й.К. Пачоського Херсонського державного університету з використанням мікроскопів МБС-2 та MICROMED-2.

Вперше для науки описана нова асоціація лишайників Verrucarioviridulae-StaurotheletumhymenogoniaeKhodosovtsev, Darmostuk&Didukh (holotypus: Khodosovtsevetal., 2018: Table 1, relevé 8, Fig. 2) (Khodosovtsevetal., 2019) на мергелістих вапнякових камінцях Причорноморської низовини. За наявністю діагностичних видів вона відноситься до союзу AspicilioncontortaeRoux 2009, порядку AspicilietaliacalcareaeRoux 2009 класуVerrucarieteanigrescentisWirth 1980. Близька асоціація Caloplacetumlactea-marmorataeRoux 2009 (Rouxetal., 2009) поширена на вапнякових камінцях та блоках у Cередземномор’ї (Франція, Іспанія). Однак, за флористичним складом, діагностичними видами, хорологічними та екологічними характеристиками остання суттєво відрізняється від описаної нами нової асоціації (Khodosovtsevetal., 2019).

Також вперше описаний вид альгофільного гриба Epibryonkondratyukii Khodosovtsev&Darmostuk (Darmostuk, Khodosovtsev, 2019), який утворює симбіотичні зв’язки із плівками водоростей, що розвиваються на листках мохоподібних серед гранітних відслонень Українського кристалічного щита.

 Детальніше…