Позначка: біологія

Молекулярний баркод сімбіотичних угрупувань як основа для оцінки структури наземних літогенних біотопів

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119 U000105. Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих…

Визначити біоризики, що пов’язані з природними осередками туляремії в Україні, на основі молекулярно-епідеміологічного моніторингу та створити національну базу даних генотипів штамів F. tularensis

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Дослідження: прикладне. Перспектива…

Молекулярний баркод сімбіотичних угрупувань як основа для оцінки структури наземних літогенних біотопів

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

Мікробіологічна характеристика гідробіонтів і прибережних вод української частини Чорного моря перспективних для марикультури

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження:  прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде завершено. Рівень дослідження:  немає аналогів…

Вивчення біологічної різноманітності, молекулярно-біологічних та біотехнологічних характеристик ендофітних бактерій та їх взаємодії з рослинами

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає:  фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІДРОБІОНТІВ І ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ МАРИКУЛЬТУРИ

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках:  завершене. Рівень дослідження:  немає аналогів в Україні Наявність патенту: немає. Яких додаткових…

ТЕХНОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕРОБКИ БІОЛОГІЧНОЇ СИРОВИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ КРІОГЕННОГО МОЛЕКУЛЯРНОГО ФРАКЦІОНУВАННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Як інгредієнти для створення принципово нових продуктів у виробництві високовітамінізованих продуктів харчування. ОПИС: Для отримання з натуральної сировини рослинного…