Молекулярний баркод сімбіотичних угрупувань як основа для оцінки структури наземних літогенних біотопів

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119 U000105.

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження: цільове фундаментальне.

Джерело фінансування: кошти загального фонду державного бюджету.

Перспектива подальшого виконання у 2021-2022 роках: буде продовжено як цільове фундаментальне

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: 1 патент України

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: пошук зацікавлених інвесторів.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

В основу роботи покладено матеріали експедиційних виїздів (Дніпропетровська, Кіровоградська, Закарпатська, Миколаївська, Донецька області), під час яких виконано 257 описів епілітних лишайникових угруповань на силікатних відслоненнях Українського кристалічного щита. Описи угруповань епілітних лишайникових угруповань проводилися на пробних ділянках різних площ. Видовий склад лишайників та ліхенофільних грибів перевірявся у лабораторії біорізноманіття та екологічного моніторингу ім. Й.К. Пачоського Херсонського державного університету з використанням мікроскопічної техніки. Описи були розміщені в базі даних TURBOWEG 2.

За результатами досліджень вперше запропонована синтаксономічна схема лишайникових угруповань силікатних відслонень Українського кристалічного щита, яка включає чотири відомих у Європі класи Rhizocarpetea geographici, Leprarietea chlorinae, Collematetea cristati та Ceratodonto purpurei-Polytrichetea piliferi, чотири союзи (два з яких вперше описано для науки) та вісім асоціацій (усі нові для науки). За результатами досліджень виявлено 11 нових для України видів лишайників.

Детальніше…