Експериментально-клінічний аналіз механізмів в розвитку пароксизмальних станів за умов гіперактивації окремих утворень мозку

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0115U006640

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

Дослідження: прикладне

Джерело фінансування: безоплатно

Перспектива подальшого виконання у 2021-2022 роках: буде завершене

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні

Наявність патенту: 1 патент України.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Розроблено спосіб диференційованого лікування посттравматичної епілепсії та корекції вегетативних дисфункцій як наслідків черепно-мозкової травми. Авторами вперше запропоновано лікування, яке починається після дослідження вегетативного тонусу і відповідного індивідуального підходу до кожного хворого в залежності від виразності вегетативної дисфункції та контролю вегетативного тонусу за перебігом судом.

Запропонований спосіб дозволяє підвищити ефективність лікування цих захворювань з урахуванням автономного статусу в залежності від виразності вегетативної дисфункції і вегетативного тонусу за перебігом судом та підбором оптимальних комбінацій проти судомних і адитивних препаратів, значно знижуючи кількість пароксизмів, покращуючи біоелектрогенез мозку, стан вегетативної нервової системи за рахунок нормалізації вегетативного тонусу у 70%, купіруючи вегетативні кризові стани у 88,2% випадків.

Практичне значення: в медичних установах неврологічної служби України визначений спосіб значно підвищить ефективність лікування хворих, у яких є загроза існування при травматичному пошкодженні мозку з асоційованими епілептичними нападами, за рахунок контролю фокальних нападів і одночасних розладів ВНС та гальмування прогресування епілептогенезу і коморбідних вегетативних дисфункцій надсегментарного рівня.

 

Детальніше…