Біотехнологія створення полімерного ензимвмісного матеріалу протеолітичної дії

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002039

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження: цільове прикладне.

Джерело фінансування: кошти державного бюджету

Перспектива подальшого виконання: буде завершене

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні

Наявність патенту: 1 патент України.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Порівняння методів стерилізації ранових покриттів показало, що метод стерилизуючої фільтрації не впливає на активність ензиму на відміну від γ-опромінення (залишкова протеолітична активність 59 %).Встановлено, що йоддіцерин інгібує протеолітичну активність пептидази на 67%, тоді як інші антибактеріальні ЛЗ – хлоргексидин, мірамістин, фурацилін, діоксидин – впливають у межах 10 % і можуть застосовуватися при розробці перев’язувальних матеріалів з пептидазою. Показано, що іммобілізація пептидази на перев’язувальному матеріалі сприяє пролонгованій протеолітичній дії ензиму (6 год, рН 7,5, 37оС), тривалому збереженню протягом 12 міс. (0- 4 оС); препарат характерізується підвищеною протеолітичною активністю при кислих (до 35 %) і лужних (до 32 %) значеннях рН. Вперше показана перспективність застосування пептидази Вacillus thuringiensis var. israelensis для лізису раневого струпу з ≈48% глибиною лізису за 24 год, при цьому за дією на раневий струп in vitro ензим у 2,1 рази ефективніший за папаїн і в 10,3 рази за протосубтилін.

Детальніше…