Розробка нових лікувально профілактичних засобів та обґрунтування їх застосування у комплексному лікуванні уражень слизової оболонки порожнини рота за умов екзогенних та ендогенних факторів ризику

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжене як прикладне дослідження.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: 3 патенти України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Інформування та організація впровадження у медичну практику.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Розроблені нові засоби для догляду за порожниною рота на основі перспективних біологічно активних речовин, експериментально вивчені їх основні властивості при патології слизової оболонки порожнини рота, пародонту, що виникає під впливом захворювань системи травлення,  тютюнопаління. Створені способи їх застосування та обґрунтована доцільність їх використання для профілактики і лікування ускладнень в ротовій порожнині на тлі сполучних хвороб шлунково-кишкового тракту, куріння, визначені переваги перед існуючими засобами. Розроблені заходи із використанням новостворених засобів розширить діапазон лікувально-профілактичних методів, які підвищать ефективність профілактики ускладнень слизової ротової порожнини, що дозволить досягти терапевтичного ефекту у короткій термін, скоротити економічні витрати на лікування та знизити розповсюдженість цих захворювань в Україні.

 Детальніше…