Розробити немедикаментозні методи відновлювального лікування хворих на гастроезофагіальну рефлексну хворобу із супутньою патологією органів травлення

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя,  нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Дослідження: прикладне.

Перспективи подальшого виконання: завершене.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: 1 патент України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: придбання нового обладнання та фінансування.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива  застосування.

Вперше для хворих на гастроезофагіальну рефлексну хворобу (ГЕРХ) з супутньою патологією органів травлення (хронічний холецистит,  хронічний панкреатит,  неалкогольна жирова хвороба печінки, функціональна диспепсія) розроблено патогенетично обґрунтовані диференційовані методи санаторно-курортного лікування залежно від проявів основного захворювання та супутньої патології з застосуванням різних за складом  та мінералізацією мінеральних вод, процедур ампліпульс-, магнітотерапії, електросна на  фоні прийому інгібіторів  протонної помпи, що сприяло попередженню прогресування основної патології та супутніх захворювань, зниженню удвічі  дозування медикаментозних препаратів  та, відповідно,  ліквідації побічної дії, подовженню ремісії захворювань та поліпшенню якості життя.

 Детальніше…