Розробити диференційовані підходи щодо реабілітації пацієнтів з різними соматичними захворюваннями, коморбідними з психопатологічними розладами

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя,  нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Дослідження: прикладне.

Перспективи подальшого виконання: буде завершене.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: 2 патенти України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: придбання нового обладнання та фінансування.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива  застосування.

Вперше в залежності  від проявів виявлених психопатологічних розладів  для пацієнтів  з соматичною патологією серцево-судинної, ендокринної та опорно-рухової систем розроблено диференційовані  лікувально-реабілітаційні  комплекси із застосуванням  методів з нейротропним впливом  у поєднанні в різних комбінаціях зі стандартним санаторно-курортним лікуванням, обумовленим перебігом  основного захворювання.  Впровадження розроблених  лікувально-реабілітаційних комплексів сприяє  підвищенню ефективності лікування, зниженню кількості ускладнень, попередженню прогресування захворювання, скороченню термінів непрацездатності, підвищенню якості  життя хворих.

 Детальніше…