Вирощування сільськогосподарських культур в аеропонічних системах

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні;

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Формування рекомендацій виробництву.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива.      

Аеропоніка – відмінний спосіб для вирощування рослин в повністю контрольованих умовах. Цей метод здатен забезпечити потреби, невпинно зростаючої кількості населення, в овочах та зелені. До того ж система аеропоніки дає змогу виростити екологічно чисту продукцію, завдяки повністю контрольованим умовам, що є вагомим плюсом в нинішніх умовах. Технологія вирощування для кожної окремої культури відрізняється, оскільки у рослин різна тривалість циклу вирощування, різна кількість фаз росту і розвитку, відповідно різна потреба в елементах живлення та умовах навколишнього середовища. Всі ці фактори необхідно вираховувати та регулювати самому (точної схеми вирощування на російських або українських сайтах ви не знайдете через високу вартість досліджень та будівництва самої системи), інший вихід – купити готову аеропонічну систему (виробники гарантують повний контроль вашої теплиці та 100% збут продукції).

Детальніше…