Експериментальне вивчення формування обростання на морському смітті мікроводоростями

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування.

Дослідження: цільове фундаментальне.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як цільове фундаментальне.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Буде продовжено вивчення процесів заселення морскього сміття гідробіонтами з метою розробки методики вивчення етапів формування біологічного обростання на різних типах поліетилену в ході експериментів, виявленні видів, що поселяються на такому матеріалі, та з’ясування їх участі у деструкції пластику.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

В ході проекту проаналізовано найновіші методики щодо вивчення сукцесій на полімерних субстратах. Наукова значимість отриманих результатів полягає у вивченні фундаментальних закономірностей формування зоо- та фітообростань на субстраті антропогенного походження. Виявлення видів, що приймають участь у процесах деструкції та розпаду морського сміття (пластику), зробить вклад у розробку полімерних матеріалів нового покоління та є потенційним рішенням із проблемою забруднення Світового океану морським сміттям, що має вагоме практичне значення.

Розуміння процесів формування угруповань на фактично новому типі антропогенного субстрату, кількість якого зросла дуже несподівано за останнє десятиліття, продемонструє характер взаємодії гідробіонтів із забрудненням та ступень впливу на морські екосистеми.

Детальніше…