Впровадження інноваційних заходів з управління водними біоресурсами придунайських озер, адаптованих до змін клімату

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання: завершене.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: немає.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Дослідження, які були проведені дозволили з’ясувати, що сучасний стан та форма ведення СТРГ на придунайських озерах є незадовільною і не відповідає вимогам нормативних документів. Головною проблемою є невисока рибопродуктивність і низька частка штучно вселених видів риб в структурі промислових уловів. В більшості озер промисел будується на експлуатації природних водних біоресурсів. Важливою проблемою для СТРГ є проблема рибозахисту на каналах, які забезпечують водообмін. Це призводить до неможливості інтенсифікації штучного зариблення водойм внаслідок виходу в Дунай видів риб, якими зариблюють озера.

Сучасний режим СТРГ фактично закріплює право користування ВБР природних водойм за одним користувачем без оформлення права оренди, який визначається в Києві чиновниками Держрибагентства. В реаліях сучасної системи державного управління в даній галузі такий підхід не забезпечує раціональне використання рибних ресурсів придунайських озер. Місцеві громади та органи влади практично усунуті від проблем рибогосподарського використання водойм. Можливою формою користування такими водоймами може стати закріплення права користування водоймою як «промисловою ділянкою» на основі тендера за певним користувачем «промислової ділянки» терміном до 25 років, що значно покращить інвестиційну привабливість рибного господарства на придунайських озерах.

Детальніше…