Шнекова технологія влаштування горизонтального протифільтраційного екрана під спорудою

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: енергетика та енергоефективність; раціональне природокористування

Дослідження:  прикладне.

Перспектива подальшого виконання:  буде продовжено як прикладне; буде продовжено як науково-технічна розробка.

Рівень дослідження:  немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: 1 патент України.

Яких додаткових дій потребує подальше  дослідження: продовження дослідження розроблених та розробка нових технологій  влаштування протифільтраційних екранів.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Проект присвячений розробці та дослідженню нової «шнекової технології влаштування горизонтального протифільтраційного екрана під спорудою». Технологія дозволяє прокласти протифільтраційний екран під спорудою, яка є джерелом забруднення або підтоплена, практично без розтину земляного полотна та припинення експлуатації споруди. Визначені закономірності зміни швидкості розробки ґрунту і бетонування при різних режимах роботи обладнання для різних по довжині захваток при влаштуванні проти фільтраційного екрана.

Промислові та сільськогосподарські підприємства є основними джерелами забруднення підземного простору в Україні. Накопичувачі та сховища промислових і токсичних відходів, відстійники і звалища твердих побутових відходів не завжди відповідають сучасним вимогам експлуатації та безпеки, завдаючи шкоди підземному простору. Існуючі технології не завжди можуть забезпечити необхідний захист, особливо при відсутності на досяжній глибині водоупору чи твердих включень в ґрунті або мають високу вартість.

Розроблена технологія влаштування горизонтального протифільтраційного екрана під спорудою, що дозволяє забезпечити захист підземного простору від забруднення або підтоплення споруди при відсутності водоупору на досяжній глибині та наявності твердих включень в ґрунті. Розроблені конструктивно-технологічні рішення підтверджені охоронним документом. Аналіз експериментальних досліджень допоміг визначити оптимальні режими роботи при розробці ґрунту в залежності від кутової швидкості шнека та визначити оптимальні режими бетонування ділянок екрану в залежності від кутової швидкості і швидкості подачі розчину. Розроблена технологічна карта влаштування горизонтального екрану в умовах залягання водоупору на недосяжній глибині, дозволяє забезпечити ефективний захист споруд від підтоплення в таких умовах.

Детальніше…