Розробка технології отримання та безпечного акумулювання водню з сірководню Чорного моря

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Енергетика та енергоефективність. Технології розроблення та використання нових видів палива, відновлювальних і альтернативних джерел енергії та видів палива. Технології використання скидних енергоресурсів

Дослідження: прикладне

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні;

Наявність патенту: у наявності

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Експериментальні дослідження підтвердили можливість реалізації та ефективність застосування металогідридних технологій, а також з достатньою точністю дозволили отримати характер зміни основних параметрів процесу вилучення водню з газової суміші. Визначено динаміку відносної маси водню звільненого від високого тиску акумулятора/компресора у залежності від температури нагріву.

Підвищення вмісту гідридоутворюючого матеріалу у суспензії підвищує термічну ефективність експериментальної установки для вилучення водню з газової суміші та знижує витрати енергії на роботу цієї установки. З підвищенням вмісту гідридоутворюючої сполуки зменшуються витрати енергії на підігрів баластної силіконової рідини, а також витрати на її транспортування.

Визначено раціональні режими роботи та граничні значення ефективності використання технології отримання та безпечного акумулювання  водню з сірководню Чорного моря для добового виробництва водню 200 кг/доб в залежності від ступіня конверсії сірководню в реакторі деструкції, вмісту газу сірководню у морській воді та глибині занурення підйомного трубопроводу.

Розглянуто ефективність використання роторно-поршневого двигуна 12РПД-4,4/1,75 в якості розширювальної сірководневої машини. Визначено, що для використання у складі автономного суднового енергоагрегату доцільно використовувати гідридні акумулятори ємністю 30…40 кг водню.

Визначена ефективність застосування малих домішок водню, отриманого з сірководню Чорного моря до основного дизельного палива в дизельній СЕУ танкера дедвейтом 6970 тон.

Матеріали, отримані у результаті виконання ІІІ етапу будуть використані при виконанні курсових та магістерських робіт зі спеціальності “Двигуни внутрішнього згоряння” (дисципліни “Альтернативні палива в ДВЗ” та “Палива, мастила та охолоджуючі рідини.

 

Детальніше…