Теоретичні основи створення двопаливних газотурбінних камер згоряння з плазмовим супроводом

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Енергетика та енергоефективність. Енергоефективні технології на транспорті

Дослідження: прикладне

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне;

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні;

Наявність патенту: у наявності.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Обґрунтовано та розроблено теоретичні основи процесів турбулентного горіння у низькоемісійних двопаливних камерах згоряння газотурбінних двигунів, розроблено математичну модель, що описує фізико-хімічні процеси турбулентного горіння в низькоемісійних двопаливних камерах згоряння ГТД.

Розроблено математичну модель впливу повітряної низькотемпературної плазми на процеси активації горіння паливо-повітряних сумішей при використанні рідкого і газоподібного палив.  

Вперше у світовій практиці розроблено теоретичні основи методу підвищення ефективності двопаливних газотурбінних камер згоряння за рахунок плазмового супроводу. Розроблена тривимірна математична модель робочого процесу в низькоемісійній двопаливній камері згоряння з урахуванням впливу повітряної низькотемпературної плазми здатна прогнозувати енергетичні та емісійні характеристики найсучасніших газотурбінних двигунів. На її основі на наступних етапах НДР буде проведена оптимізація геометричних й режимних параметрів новітніх камер згоряння ГТД різної потужності та призначення. Це надасть поштовх для розробки ефективних плазмових пристроїв активації процесів горіння палив та енергетичних установок на базі ГТД нового покоління.  

 Впровадження отриманих в ході виконання НДР рекомендацій у практику проектування газотурбінних двигунів, поліпшить екологічні характеристики низькоемісійних двопаливних камер згоряння ГТД вітчизняного виробництва до вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу, дасть змогу різко зменшити вартість та тривалість дослідно-доводочних робіт і підвищити ефективність українських газотурбінних установок для комплексного та швидкого забезпечення енергією об’єктів берегової зони півдня України, базування ВМС України та морської охорони Держприкордонслужби.

Детальніше…