Розробка засобів покращення енергоефективності, якості електроенергії та електромагнітної сумісності в суднових електроенергетичних системах з напівпровідниковими перетворювачами електроенергії

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Енергетика та енергоефективність. Технології електроенергетики  та теплоенергетики

Дослідження: прикладне

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне;

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні;

Наявність патенту: у наявності

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Розроблено формалізовані алгоритми керування та оптимізації інформаційних потоків в мережі АСК СЕЕС, методи покращення якості дистанційного керування дизель-генераторами у складі СЕЕС за рахунок підвищення продуктивності мережі обробки інформації розподіленої АСК СЕЕС шляхом мінімізації часових затримок передавання інформаційно-керуючих пакетів та зменшення числа колізій; розроблено моделі для дослідження дистанційного керування дизель-генераторним агрегатом при наявності випадкових запізнень, використання яких дозволило встановити. що підвищення якості керування силовими агрегатами у складі СЕЕС досягається шляхом вирішення завдання мінімізації часової затримки передачі команд по мережі та застосуванням оптимального правила, що майже в 2 рази зменшує кількість конфліктів між процесами. Подальший розвиток здобула методика аналізу процесів у РП на фазовій площині, який полягає в поширенні векторних діаграм на широтно-частотний спосіб регулювання за допомогою характеристичних фігур АРК. Це дозволило отримати узагальнені вирази статичних характеристик РП та підвищити наочність аналізу процесів у його силовій схемі, а також встановити області з оптимальними умовами комутації та лінії безструмової комутації.

Отримали подальший розвиток технології підвищення енергоефективності та ЕМС мереж, перетворювачів та навантажень за рахунок використання принципів м’якої комутації вентилів у високочастотній ланці РП з широтно-частотним та часо-імпульсним керуванням. 

 

Детальніше…