Позначка: нові та поновлювані джерела енергії

Інноваційні процеси в регіонах на засадах впровадження відновлювальної енергетики: від теорії до практики

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0117U0066537 Запланована галузь застосування та конкретне місце застосування: Херсонська область Джерело фінансування: власні кошти фізичної…

Розробка засобів покращення енергоефективності, якості електроенергії та електромагнітної сумісності в суднових електроенергетичних системах з напівпровідниковими перетворювачами електроенергії

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Енергетика та енергоефективність. Технології електроенергетики  та теплоенергетики Дослідження: прикладне Перспектива подальшого виконання: буде…

Методи та технології радіаційного керування параметрами та стійкістю активних елементів електроніки до дії іонізуючих випромінювань

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: енергетика та енергоефективність; Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде завершене; Рівень дослідження: немає…

Автономне джерело живлення на гнучких елементах, що працює від сонячної енергі

Область дослідження – нові та відновлювані джерела енергії. Призначення. Перетворення енергії світла в електричну енергію і забезпечення безперебійної роботи портативних…

Енергоактивні огородження

Область дослідження – нові та поновлювані джерела енергії. Призначення – для сприймання енергії альтернативних джерел, забезпечення керованого отримання, перетворення, перерозподілу…

ГНУЧКІ ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОСИСТЕМИ CdS/CdTe

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для генерації електричної енергії під дією сонячного випромінювання. Автономні гнучкі та надлегкі джерела електричного живлення малої та середньої потужності….

ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА З КОМБІНОВАНИМ РОТОРОМ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для використання вітрової енергії. ОПИС: Найважливішим показником є отримання енергії навіть слабких вітрів (2-3 м/с) завдяки використанню комбінованого ротора…

ВІТРОРОТОР ТИПУ ДАР’Є З ПРЯМИМИ КЕРОВАНИМИ ЛОПАТЯМИ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІТРО- ТА ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для отримання енергії. ОПИС: Отримання енергії відбувається за рахунок перетворення кінетичної енергії вітрових та річкових потоків у механічну енергію…

КОМБІНОВАНИЙ ФОТОТЕРМІЧНИЙ МОДУЛЬ (ФТМ)

ПРИЗНАЧЕННЯ: ФТМ призначений для одночасного отримання теплової та електричної енергії за рахунок використання енергії Сонця. ОПИС: ФТМ може використовуватись у…

ФОТОАКТИВНІ ПОКРИТТЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Використовуються як поглинальний шар сонячного колектора. ОПИС: Метод синтезу і нанесення покриття успішно випробувані на дослідній моделі сонячного колектора…