Розробка інноваційної енергоефективної технології кондиціювання повітря автономних теплоелектростанцій

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Енергетика та енергоефективність

Дослідження: грант державного фонду фундаментальних досліджень

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: завершене;

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні;

Наявність патенту: немає.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Виявлено та реалізовано резерви скорочення енерговитрат на охолодження повітря МВ ГД, обумовлених охолодженням великих витрат припливного повітря, і підвищення паливної ефективності когенераційних ГД за рахунок охолодження їх циклового повітря.

Розроблений спосіб двоступеневого охолодження повітря ГД трансформацією скидної теплоти ГД в каскадній абсорбційно-парокомпресорній холодильній машині (КАПКХМ) з холодопостачанням високотемпературного ступеня ПОВТ від АБХМ і низькотемпературного ступеня ПОНТ від КАПКХМ, який забезпечує скорочення витрат теплової енергії палива на 10 …15% за рахунок глибокого (до 10 °С) охолодження повітря на вході ГД в порівнянні з його охолодженням в АБХМ до 15 °C.

Визначено раціональні параметри тепло-використовуючої двоступеневої системи зонального охолодження повітря на вході установки автономного енергозабезпечення, що забезпечують скорочення питомої витрати палива на 2 … 2,6 г/(кВт ∙ год).

 

Детальніше…