Спосіб одержання комплексу папаїну з арабіноксиланом

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0117U000362

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Дослідження: цільове фундаментальне

Джерело фінансування: кошти загального фонду державного бюджету.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: 1 патент України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: подальші дослідження потребують затвердження нормативної документації та проведення фармакологічних і токсикологічних досліджень продуктів, на це потрібно додаткове фінансування.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Раціон харчування населення України є дефіцитним за вмістом низки біологічно активних речовин, але безпосереднє додавання їх до складу їжі є малоефективним. Доведена доцільність утворення комплексу папаїну з арабіноксиланом кукурудзяних зародків як засобу спрямованої модифікації властивостей ферменту. Визначено раціональні умови отримання комплексу, який за активністю значно перевершує вихідний папаїн:

змішування розчинів полісахариду з концентрацією 0,25 % та ферменту з концентрацією 0,4 % в об’ємному співвідношенні 1:1 при рН 6 при кімнатній температурі протягом 20 хв. Отримання комплексу доведено методом термогравіметрії. Включення папаїну до складу комплексу дозволяє підвищити його стійкість до зміни рН та температури. В інтервалі фізіологічних значень рН активність ферменту у складі комплексу вища, ніж вільного папаїну. Комплексоутворення підвищує також стійкість ферменту при підвищених температурах. Комплекс папаїн-арабіноксилан є дієтичною добавкою, яку доцільно використовувати для корекції процесів травлення їжі.

Детальніше…