СИСТЕМА БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Для забезпечення АПК України сучасними агробіотехнологіями, в основі яких лежить біологічна складова ґрунту як базис для впровадження новітніх високоефективних систем землеробства різних рівнів екологізації (промислового, екологічного і біологічного).

ОПИС:

Комплекс інноваційних підходів із застосування екологічної системи землеробства з полицевобезполицевим обробітком ґрунту та внесення біопрепарату з консорціумом ґрунтових мікроорганізмів у сівозміні дає можливість оптимізувати процеси нітрифікації і амоніфікації з метою регулювання вмісту сполук N-NO3 i N-NO4 у ґрунті для екологічно безпечного використання ґрунтового азоту, а також за рахунок формування ефективних рослинно-мікробних взаємодій забезпечувати оптимальні умови живлення рослин, запобігати непродуктивним втратам завдяки мінералізації та подальшому вимиванню і нітратному забрудненню ґрунтових вод.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Система екологічного землеробства передбачає внесення на 1 га сівозмінної площі 18 т органічних добрив (12 т/га гною, 6 т/га побічної продукції), сидератів із розміщенням гною 40 т/га в полях просапних культур і 150 кг мінеральних добрив (N46P49K55) із відповідною до урожайності культур диференціацією норми в полях плодозмінної сівозміни.

ПЕРЕВАГИ:

Створення умов для збереження і розширення відтворення гумусу в сівозміні за рахунок надходження органічних речовин у ґрунт (кореневі, надземні рослинні рештки, сидеральна біомаса, побічна продукція), внесення органічних і мінеральних добрив у співвідношенні під контролем коефіцієнта екологізації з модулем ?15, застосування наукоємної розробки у вигляді поліфункціонального препарату Екстракон на основі екологічно пластичного консорціуму мікроорганізмів забезпечує трансформацію органічних речовин у гумусоподібну субстанцію і активізацію трофічних зв’язків у системі “ґрунт-рослина”, підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Систему біологізації землеробства та окремі її складові обґрунтовано та впроваджено на площах понад 7000 га сільськогосподарських угідь. Налагоджено виробництво дослідних партій біопрепарату.

РЕКОМЕНДОВАНА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ:

Сільське господарство. АПК. Сільськогосподарські підприємства та організації різних форм власності, що займаються рослинництвом в умовах відкритого та закритого ґрунту; комунальні господарства для утилізації рослинних решток (листя, трав’яні рештки) та при створенні ландшафтно-архітектурних форм.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Забезпечує отримання стабільних результатів.

СТАДІЯ ГОТОВНОСТІ РОЗРОБКИ:

Впроваджено у виробництво.

МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕДАЧІ:

    • Реалізація готової продукції.
    • Спільне виробництво, продаж, експлуатація.

НОВИЗНА:

22 патенти України.

 

ЯКЩО ВАС ЗАЦІКАВИЛА ДАНА РОЗРОБКА, БУДЬ-ЛАСКА,

НАПИШІТЬ НАМ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *