Активні системи відводу космічних об’єктів

Область дослідження – авіація і космос.

Призначення – для очищення навколоземного космічного простору від небезпечного космічного сміття; побудова космічних літальних апаратів, до складу яких входять спеціальні пристрої, що призначені для захвату великогабаритного космічного сміття, і двигунні установки на базі електроракетного двигуна (ЕРД) для переміщення й маневрування в засміченому космічному просторі.

Сфера застосування. Ракетно-космічна галузь та суміжні області в пріоритетному напряму розвитку науки і техніки «Раціональне природокористування».

Опис. З початку космічної ери навколоземний простір все більше й більше заповнюється космічним сміттям (КС) штучного походження. Зростаюче скупчення неконтрольованих супутників, відпрацьованих ракетних ступенів, фрагментів зруйнованих космічних апаратів (КА) і інших космічних об’єктів (КО), які рухаються навколо Землі на великих швидкостях, являють собою загрозу для функціонуючих КА. Найбільш уразливою щодо космічного сміття є геостаціонарна орбіта (ГСО), де зосереджені КА зв’язку, ретрансляції, телебачення, раннього попередження про ракетний напад. Фрагменти КС, що утворилися, можуть існувати там мільйони років. Орбітальні угруповання КА різного цільового призначення знаходяться й на низьких навколоземних орбітах (ННО). Для запобігання засміченню навколоземного простору пропонуються активні системи відводу КА й КО на безпечні орбіти: щільні шари атмосфери або орбіти захоронення. Ідея розробки полягає в застосуванні електроракетної двигунної установки (ЕРДУ) з використанням двигунної установки ракети-носія. Ракетою-носієм активну систему відводу КА (КО) виводять на еліптичну орбіту, а за допомогою ЕРДУ – на орбіту зустрічі з КА або КО, що підлягають відводу. Після цього за допомогою електроракетного двигуна (ЕРД) забезпечують зустріч і стикування активної системи відводу з КА (КО) і переведення на орбіти захоронення або спуску в атмосферу. Визначенням оптимальних схем руху КА мінімізуються маса та час використання системи і збільшується час експлуатації КА за цільовим призначенням.

Переваги. Наявність двигунної установки (ДУ), яка дозволяє виконувати очищення заданих висотних шарів навколоземного космічного простору, здійснюючи зближення й стикування з фрагментами зруйнованих космічних апаратів (КА) і іншими космічними об’єктами (КО), що підлягають відводу, та їх відвід на безпечні орбіти. Використання електроракетного двигуна (ЕРД), що призводить до зменшення потрібного запасу палива ДУ завдяки енергетичній оптимальності орбітальних переходів з малою тягою та мінімізації маси системи, і суттєво підвищує економічність її використання в цілому.

Новизна. 1 патент України.

Стадія готовності. Необхідне доопрацювання.

Пропозиції щодо співробітництва. Продаж технічної документації.

Детальніше…