Фотоакумулятор

Область дослідження – нетрадиційні джерела енергії.

Призначення – для автономного живлення різноманітних пристроїв електротехніки та енергопостачання за рахунок як перетвореної сонячної енергії під час освітлення (режим роботи сонячного елемента), так і накопиченої й перетвореної в ньому сонячної енергії, коли освітлення відсутнє (режим роботи акумулятора).

Сфера застосування – енергоспоживання; може використовуватись на фабриках, різних підприємствах, виробництвах.

Опис. Фотоакумулятор – пристрій для безпосереднього перетворення хімічної енергії в електричну, вторинний елемент з органічним електролітом. Особливістю запропонованого джерела живлення є здатність до повного заряджання сонячним освітленням. Фотоакумулятор має прозоре вікно для освітлення в корпусі, заповненому розчином неводного апротонного електроліту з редокс-парою, та розміщені в розчині фотоактивні анод та електрод накопичення з струмовиводами, які відрізняються тим, що як матеріал фотоактивного анода використано нанорозмірні частки легованого напівпровідника.

Переваги. Прилади подібного класу в Україні і Східній Європі не виробляються. Переваги запропонованого рішення ілюструються нижченаведеними порівняльними характеристиками зі світовими аналогами:

– ККД, %: 1.32 (прототип), 3 (запропонований);

– питома енергоємність, мВтгод/р: 32  (прототип),117 ( запропонований).

Новизна. 1 патент України.

Стадія готовності. Готово до впровадження.

Пропозиції щодо співробітництва. Спільне доведення до промислового рівня.

Детальніше…