Сполуки нового покоління, що проявляють протигрипозну активність

Призначення:

Розроблені сполуки є перспективними для створення ефективних протигрипозних препаратів із мінімальною побічною дією.

Галузь:

Фармакологія, медицина.

Переваги:

Порівняно з традиційними фармпрепаратами до складу молекул розроблених сполук входять компоненти, що за природою наближені до існуючих у живому організмі, більш біодоступні та менш токсичні. Токсичність запропонованих біс(цитрато)германатів менша, а їх ефективна доза в 5–10 разів нижча, ніж референс-препарату – «таміфлю» (міжнародна назва – осельтамівір). Проведений інформаційно-патентний пошук показав, що в частині винаходу, яка стосується нових хімічних сполук та способу їх одержання, аналогів немає.

Опис:

Розроблено методики та вперше одержано нові координаційні сполуки на основі германію, лимонної кислоти і перехідних металів (кобальту й аргентуму), які запропоновано як низькотоксичні протигрипозні засоби широкого спектра дії. Для нових сполук встановлено виражену противірусну активність відносно вірусу грипу людини штамів А/Гонконг/1/68 (H3N2) і А/PR/8/34 (H1N1), а також вірусу грипу птахів H5N3.

Детальніше…