Прилад для відстеження динаміки функціонального стану спортсмена

Призначення:

Прилад призначений для відстеження підготовленості спортсмена до процесу тренування та відновлення. Дає тренеру можливість отримати на основі оцінки варіації серцевого ритму (ВСР) показники, які інтегрально відображають функціональний стан спортсмена та впливають на його спортивні результати.

Галузь:

Медицина. Фізична культура і спорт.

Переваги:

Найближчим аналогом є електрокардіографічний комплекс «КАРДІОЛАБ» з можливістю отримання та повним аналізом параметрів ВСР і стану вегетативної нервової системи (ХАІ МЕДИКА, Україна). Його основне завдання – це дослідження серцевих показників на основі кардіограм, оцінка стану організму на основі ВСР. При цьому такий пристрій стаціонарний і досить габаритний. Його вартість сягає понад 1000 дол. США. Перевагами запропонованої інноваційної розробки є невисока ціна – близько 50 дол. США, зручний розмір монітора та спрямованість на тренувальний процес у сфері фізичної культури і спорту (відсутність зайвих параметрів вимірювання).

Опис:

Робота приладу базується на застосуванні кількох методів оцінки ВСР: методу кореляційної ритмографії; геометричного методу (побудова гістограми розподілу кардіоінтервалів); методу оцінки напруженості регуляторних систем за допомогою індексу напруженості Баєвського. Прилад розраховує і виводить на індикатор у лівому верхньому куті значення кожного міжпульсного інтервалу у форматі «кількість ударів пульсу за хвилину». Після цього підраховує і виводить на індикатор у правому нижньому куті поточне значення кількості оброблених міжпульсних інтервалів і обчислює їх періоди проходження. У процесі вимірювання пульсу здійснює побудову скатерограми, а після закінчення виміру будує гістограму розподілу кардіоінтервалів. Розраховує і виводить на індикатор у правому верхньому куті індекс напруженості Баєвського.

Детальніше…