Динатрієва сіль 2-сукцинатної кислоти з антиоксидантною та нейропротекторною активністю

Призначення:

Розробка може бути використана після доклінічних випробувань у медичній практиці як препарат для лікування інсультів.

Галузь:

Медицина.

Переваги:

Біологічна дія запропонованої субстанції, на відміну від препаратів порівняння, реалізується у гострому періоді ішемії, коли більшість сучасних нейропротекторів не проявляє достовірної терапевтичної дії.

Опис:

Розроблено препаративний метод синтезу та досліджено специфічну активність динатрієвої солі 2-(2-метил-5,8-диметоксихінолін-4-ілтіо) сукцинатної кислоти – перспективного нейропротектора з комплексним механізмом дії. Сполука має позитивний вплив на функціональну активність нейронів, що підтверджує достовірне підвищення вмісту РНК у клітинах тварин на 4-ту добу ішемії та збільшення транскрипційних і трансляційних процесів у нейронах в умовах ішемії. Уведення нейропротектора тваринам із порушенням мозкового кровообігу забезпечувало зниження числа клітин у корі їх мозку, які деструктивно і апоптично змінені. Частка апоптичних клітин зменшувалася.

Детальніше…