Трикоординатний п’єзоелектричний гравіметр авіаційної системи

Призначення:

Для гравіметричних вимірювань на рухомій основі, зокрема у геології, геодезії, геології інерціальних системах навігації.

Галузь:

Розробка може бути впроваджена на всіх підприємствах, пов’язаних із гравіметричними, геологічними та геодезичними вимірюваннями.

Переваги:

На відміну від існуючих гравіметрів, новий значно підвищує точність вимірювання прискорення сили тяжіння та його аномалій за рахунок того, що вимірює значення повного вектора та повного модуля прискорення сили тяжіння, у якому відсутній вплив вертикального прискорення літака та інструментальних похибок.

Опис:

Трикоординатний п’єзоелектричний гравіметр авіаційної гравіметричної системи містить три чутливих елементи, кожен з яких виконаний із двома каналами. У кожному з каналів встановлено по одному п’єзоелементу, що є ідентичними і виконані у вигляді п’єзопластин. П’єзоелементи обох каналів трьох чутливих елементів розміщені по трьох осях вимірювання, при цьому частота власних коливань п’єзопластин усіх чутливих елементів дорівнює частоті перетину спектральних щільностей корисного сигналу прискорення сили тяжіння та сигналу основної завади вертикального прискорення літака. При цьому чутливі елементи містять інерційні маси, які прикріплені до низу п’єзопластин п’єзоелементів одного каналу та до верху п’єзопластин п’єзоелементів другого каналу, відповідно. Технічний результат – підвищення точності вимірювань прискорення сили тяжіння.

Детальніше…