Спосіб отримання нанокомпозитів поліаніліну

Призначення:

Розробка стосується галузі функціонального матеріалознавства і може бути використана для виготовлення електропровідних композиційних матеріалів, які застосовуються в електронній техніці для конструювання газових і радіаційних сенсорів, оптоелектронних пристроїв, тощо.

Характеристики:

Питома провідність за кімнатної температури становить 0,3–1,5 см/м.

Галузь:

Пропонований спосіб може бути використаний у науково-дослідних і дослідно-конструкторських установах різних галузей матеріалознавства. Розробка може бути впроваджена в Україні і за кордоном.

Переваги:

Техніко-економічна ефективність винаходу полягає в спрощенні процесу отримання нанокомпозитів поліаніліну оксидом з цинку, що дає змогу одержати композитний полімерний матеріал із покращеними фізико-хімічними властивостями, а саме підвищеною електропровідністю і рівномірним розподілом мінерального компонента в полімерній матриці.

Опис:

Розроблено технологію отримання нанокомпозитів поліаніліну оксидом з цинку за спрощеної процедури за оптимальних концентрацій компонентів. Отримані гібридні композити характеризуються відсутністю агломерації і рівномірним розподілом наночастинок ZnO у матриці поліаніліну. Композити мають глобулярну структуру.

Детальніше…