NanEOS – електронний ніс нового покоління на наносенсорах

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження: цільове фундаментальне.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне.

Рівень дослідження: немає аналогів у світі.

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: впровадження потребує фінансування.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Розроблено сенсорні системи нового покоління для екологічного моніторингу навколишнього середовища та кількісного визначення шкідливих викидів і забруднень.

Проведено наукове дослідження масивів паралельних нанодротів, що має переваги у роботі датчиків, заснованих на одній нанонитці. Запропоновані технології дозволяють спростити та здешевити виготовлення, а також уникнути труднощів під час формування надійних електричних наноконтактів, що є фундаментальною технологічною проблемою у виробництві датчиків, заснованих на одній нанонитці. Високоорганізований масив датчиків мінімізує проблеми, пов’язані з випадковим характером системи, заснованої на хаотично організованих пучках нанодротів, і гарантує більш високу відтворюваність і промислову масштабованість продукту.

Детальніше…