Вивчення біологічної різноманітності, молекулярно-біологічних та біотехнологічних характеристик ендофітних бактерій та їх взаємодії з рослинами

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає:  фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Дослідження:  суто фундаментальне

Перспектива подальшого виконання: буде завершене

Рівень дослідження:  немає аналогів у світі.

Наявність патенту: 1 патент України.

Яких додаткових дій потребує подальше  дослідження: потребує фінансування для впровадження отриманих результатів.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Отримані нові знання щодо особливостей взаємодії ендофітної мікробіоти рослин з фітопатогенами: ендофітна мікробіота рослин здатна вступати у складні взаємовідносини з фітопатогенами, внаслідок чого перешкоджати перебігу інфекційного процесу, спричиненого фітопатогенами. Вперше показано можливість співіснування в одній екологічній ніші сапрофітних та фітопатогенних бактерій.

Для пошуку бактеріофагів, які присутні у незначних мінорних кількостях, запропоновано новий оригінальний підхід, який полягає у вивільненні мінорної частини фагів за рахунок видалення популяції превалюючих фагів і отриманням стійких до них бактеріальних R-мутантів.

Вперше запропоновано методики визначення ефективності впливу бактерій-антагоністів на патогенні агробактерії на етапах хемотаксису та прикріплення.

Отримані результати створюють підґрунтя для розробки нових методів захисту рослин від фітопатогенів, які можуть бути застосовані в агропромисловому виробництві.

 

 

 Детальніше…