Визначити біоризики, що пов’язані з природними осередками туляремії в Україні, на основі молекулярно-епідеміологічного моніторингу та створити національну базу даних генотипів штамів F. tularensis

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання:  завершене.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: 2 патенти України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: потрібне подальше фінансування для проведення експериментальних досліджень з вивчення біологічних властивостей циркулюючих штамів F. tularensis holarctica та впровадження системи молекулярно-епідеміологічного моніторингу туляремії в Україні.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Мета наукового дослідження – розробити та впровадити в практичні заклади охорони здоров’я систему молекулярно-епідеміологічного моніторингу туляремії в Україні, визначити біоризики, які пов’язані з природними осередками, та створити національну базу даних циркулюючих генотипів штамів F. tularensis.

Вперше в Україні проведені пріоритетні дослідження з молекулярно-генетичного типування значної колекції F. tularensis holarctica (222 штами), що ізольовані в природних осередках туляремії різних ландшафтно-географічних зон (Полісся, Лісостеп, Степ). На основі використання MLVA (Multilocus VNTR Analysis) ідентифіковано 48 генотипів (спільних, довгоперсистуючих, унікальних) та встановлена гетерогенність генотипічної структури популяції збудника туляремії. Проведений вперше ретроспективний аналіз з вивчення генотипічних та фенотипічних (in vitro та in vivo) властивостей штамів F. tularensis holarctica виявив їх різноманіття та особливості індивідуальних штамів всередині зазначеного субвиду туляремійного мікроба.

Встановлено активізацію, розширення та появу нових територій природних осередків туляремії в зонах Степу та Полісся з циркуляцією високовірулентних штамів F.tularensіs holarctica, що є загрозливим фактором, особливо на фоні відсутності вакцинопрофілактики контингентів ризику та зменшення протиепізоотичних та дератизаційних заходів.

Розроблена науково обґрунтована система молекулярно-епідеміологічного моніторингу туляремії в Україні направлена на визначення ступеню активності природних осередків, прогнозування можливих епідускладнень та забезпечення своєчасного реагування на можливу біозагрозу і проведення необхідних протиепідемічних заходів.                                          

Для впровадження та здійснення дієвої цілеспрямованої системи профілактики туляремії, що полягає в попередженні виникнення епізоотичних та епідемічних ускладнень, необхідне постійне слідкування за епідпотенціалом природних осередків та структурою популяції збудника з визначенням епідемічно значимих високовірулентних біоваріантів F. tularensis holarctica. Зазначене дозволить одержувати об’єктивну динамічну інформацію про епізоотичну, епідемічну ситуацію в природних осередках туляремії та координувати і раціонально планувати профілактичні та протиепідемічні заходи на регіональному та національному рівнях.

Продовження пріоритетної актуальної науково-дослідної роботи, що виконувалась з використанням сучасних молекулярно-біологічних технологій тільки в ДУ «УНДПЧІ ім. І.І. Мечнікова МОЗ України», призупинено в зв’язку з відсутністю фінансування.

 

 Детальніше…