Ресурсозберігаючі прийоми вирощування соняшнику високоолеїнового типу для умов Південного Степу України

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування.

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як науково-технічна розробка.

Рівень дослідження: немає аналогів в регіоні.

Наявність патенту: немає

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Розробка готова до впровадження. Має впровадження на обласному рівні. Потребує впровадження на регіональному рівні.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування:

Задачею дослідження є підвищення продуктивності соняшнику і ефективності його вирощування на основі виявлення найбільш продуктивних гібридів високоолеїнового типу сумісно із застосуванням різних доз рістрегулюючих препаратів в умовах чорноземів південних Степу України. При цьому висівають один з найбільш адаптованих до посушливих умов півдня України гібридів (Оплот, Гектор), а також для отримання максимальної врожайності проводять обприскуванням посівів у фазу 6-ти справжніх листочків рістрегулюючим препаратом Архітект (2 л/га). На основі проведених досліджень встановлено, що урожай соняшнику при цьому формується на рівні 2,9-3,2 т/га, вміст олеїнової кислоти у олії насіння досліджуваних гібридів коливається від 81,1 до 84,3 %. Чистий доход та рентабельність становить 19514 грн. та 143 % відповідно.

Детальніше…