Сенсори нового покоління на нанонитках

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002029

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження: фундаментальне.

Джерело фінансування: безоплатно.

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: буде продовжено як прикладне.

Рівень дослідження: немає аналогів у світі.

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: впровадження потребує фінансування.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Розроблено сенсорні системи нового покоління для кількісного визначення шкідливих органічних викидів. Упорядковані масиви функціоналізованих нанодротів, що були синтезовані з використанням технологій PECVD та Ленгмюр-Блоджетт.

Масиви паралельних нанодротів мають усі переваги датчиків, заснованих на одній нанонитці, однак, використовувані технології дозволяють спростити та здешевити виготовлення, а також уникнути труднощів під час формування надійних електричних наноконтактів, що є фундаментальною технологічною проблемою у виробництві датчиків, заснованих на однієї нанонитці. Високоорганізований масив датчиків мінімізує проблеми, пов’язані з випадковим характером системи, заснованої на хаотично організованих пучках нанодротів, і гарантує більш високу відтворюваність і промислову масштабованість продукту. Налаштування датчиків для детектування специфічних органічних агентів досягається за рахунок модифікації нанониток функціональними світлочутливими рецепторами.

Детальніше…