Новий концепт сонячної енергетики – фотохімічне перетворення CO2

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002029.

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження: фундаментальне.

Джерело фінансування: безоплатно.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне.

Рівень дослідження: немає аналогів у світі.

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: впровадження потребує фінансування.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Дослідження присвячено розробці спеціалізованих каталізаторів для фотохімічного перетворення парникових газів, зокрема двоокису вуглецю, у синтетичне паливо із використанням сонячної енергетики.

Було створено діячі моделі сонячних реакторів для переробки СO2 в вуглеводне паливо з функціоналізованною нанопористою матрицею зі штучних листів Ni/CeO2.

Розроблені системи проходять практичне тестування в компанії IREC, Каталонія.

Детальніше…