Модифіковані кислотами та 3d металами бентоніти і клиноптилоліти з родовищ України як каталізатори перетворень гліцерину та його похідних

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави; нові речовини і матеріали.

Дослідження: фундаментальне

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як фундаментальне

Рівень дослідження: немає аналогів в світі

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: додаткове фінансування, сучасне наукове обладнання.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Змочуванням та просоченням розчинами хлоридів купруму(ІІ) та кобальту(ІІ) кислотно-модифікованих клиноптилоліту (Н-КПТ) і бентоніту (Н-БНТ) отримано низки зразків, каталітичні властивості яких досліджено в реакціях гліцерину (Гл) з оцтовою кислотою (АА) та ацетоном (Ац). Виявлено, що у присутності зразків Н-КПТ/Cu, незалежно від вмісту Cu(ІІ) та способу приготування каталізатору, величини швидкості убутку Гл (WoГл) та накопичення продуктів ацилування не змінюються. Виявлено, що природа мінеральної кислоти (H2SO4, HNO3) не впливає на каталітичні властивості зразків, отриманих модифікацією початкових алюмосилікатів відповідною кислотною. Показано також, що в реакції Гл з Ац у присутності досліджених каталізаторів, збільшення вмісту Cu(ІІ) призводить до зменшення конверсії Гл (ZГл), а при максимальному вмісті Cu(ІІ) реакція взагалі не проходить. В той же час, із збільшенням вмісту Co(ІІ) в зразках Н- КПТ/Со, величина ZГл зменшується у порівнянні із вихідним зразком Н-КПТ, а у випадку зразків Н-БНТ/Со величина ZГл˃90% практично не змінюється.

Розробка наукових основ комплексу каталітичних методів перетворень (утилізації) гліцерину (т.зв. «біогліцерин», відхід виробництва біодизеля) та його похідних (естерів, етерів, карбонатів, ацеталів, кеталів та ін.) у т.зв. «малотоннажні продукти», які уявляють зацікавленість (перспективність) у якості присадок для моторних палив, фармації, косметиці, харчової промисловості, а також для комбінаторної хімії в якості напівпродуктів, синтонів, «білдинг блоків», «платформ» тощо.

Детальніше…