Позначка: агрохімія

Дослідження теплофізичних властивостей нанотеплоносіїв та процесу конвективного теплообміну при їх течії в трубі

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002289 Якому    пріоритетному     напряму    науки    і     техніки    відповідає:     енергетика    та енергоефективність Дослідження: прикладне. Джерело фінансування:…

Розробка золь-гель методів синтезу та дослідження люмінесцентних властивостей гібридних матеріалів на основі змішаних неорганічних матриць та комплексів лантанідів з хелатуючими лігандами

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002037 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали. Дослідження: фундаментальне Джерело…

Розробка методів синтезу 6-гідрокси- і-6- ацилокси-3-карбоксихромонів, що містять в ароматичному циклі фрагменти ароматичних кислот із замісниками різної електронної природи

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали. Дослідження: фундаментальне Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022…

Модифіковані кислотами та 3d металами бентоніти і клиноптилоліти з родовищ України як каталізатори перетворень гліцерину та його похідних

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського…

Стимулятори росту та розвитку рослин

ОПИС: Розроблені технології отримання стимуляторів росту та розвитку рослин природного походження, які виробляються з екологічно чистої продукції. Нові види стимуляторів…

КРЕМНІЄВМІСНІ СУМІШІ ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ҐРУНТІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Суміш може бути використана в різних ґрунтово-кліматичних зонах для: підвищення родючості піщаних ґрунтів; детоксикації ґрунтів, забруднених важкими металами, радіонуклідами,…

СКЛЕЮВАЧ «КОНТАКТ»

ПРИЗНАЧЕННЯ: Речовина, яка застосовується для підготовки перед збиранням урожаю на посівах ріпаку, гороху, сої, гірчиці, люпину та інших культур, з…

АД’ЮВАНТ «ЕКСТРА ПЛЮС»

ПРИЗНАЧЕННЯ: Призначений для покращення ефективності ЗЗР та добрив, який відноситься до органосиліконової групи та відомий як «суперзмочувач». ОПИС: Рослинний віск,…