Розробка золь-гель методів синтезу та дослідження люмінесцентних властивостей гібридних матеріалів на основі змішаних неорганічних матриць та комплексів лантанідів з хелатуючими лігандами

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002037

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали.

Дослідження: фундаментальне

Джерело фінансування: кошти державного бюджету

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як цільове фундаментальне

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: аналіз перспектив практичного використання отриманих матеріалів, вибір і випробування сполук та композитів в якості потенційних світловипромінюючих покриттів для пристроїв оптоелектроніки.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Оптимізовано умови отримання гібридних матеріалів на основі змішаних бінарни композитів SiO2/Al2O3 та SiO2/TiO2, а також гібридних матеріалів на їх основі, допованих комплексами лантанідів. На основі β-дикетонатів Eu(III) отримані гібриди, що характеризуються інтенсивним випромінюванням у видимій області з квантовою ефективністю понад 70% та комплекси Nd(III) та Yb(III), які виявляють ІЧ-люмінесценцію з інтенсивністю на 21-66% більшою ніж у кристалічних комплексах. Встановлено, що оптимальна концентрація сполук лантанідів в матеріалах складає 0.5-1.0 % мол.

Встановлено структурні чинники, що впливають на 4f-люмінесцентний сигнал іонів лантанідів при переході від координаційних сполук лантанідів до неорганічної матриці. Зокрема, з метою збільшення інтенсивності емісії, ії стабільності під дією фізичних та хімічних чинників розроблено принципи прогнозування складу та необхідних умов отримання гібридних матеріалів Очікується, що результати роботи забезпечать типовий підхід до проєктування двофункціональних молекулярних зв’язків між лантанідвмісними комплексами та побудови гібридів.

Детальніше…