Розроблення стандартизованого інтерфейсу морського радіозв’язку на основі його інтегрування з навігаційними системами

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U103293.

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні технології.

Дослідження: прикладне

Джерело фінансування: кошти спеціального фонду державного бюджету

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: подано 2 заявки на отримання патентів України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: державної підтримки для впровадження на берегових підприємствах (морські пошуково-рятувальні центри, служби управління рухом суден, тощо).

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Розроблено функціональні схеми і протоколи стандартизованого інтерфейсу морського УКХ/ПХ/КХ радіозв’язку і систем навігації на базі їх інтеграції; розроблено електричні схеми контролеру цифрового вибіркового виклику з підтримкою команд керування за стандартом УКХ ЦВВ/NMEA 0183 на основі мікроконтролеру STM32 Discovery; розроблено програмні коди, зображення відповідних навігаційних символів графічного інтерфейсу на інформаційному дисплеї ходового містка морського судна; розроблено програмні коди драйверів підтримки інформаційного обміну за стандартами Міжнародної Електронної Комісії IEC61162-1/2/450.

Практична цінність результатів полягає в підвищенні ефективності і надійності наземного морського радіозв’язку, зменшенні навантаження на вахтового офіцера суднового містка, зниженні ризиків навігаційної аварійності на морському транспорті.

Висунута і практично реалізована новітня ідея інтегрування систем морського наземного радіозв’язку і навігації для спільної обробки даних систем ЦВВ і АІС, завдяки якої отримані нові техніко-експлуатаційні властивості морського радіозв’язку. Реалізація такого підходу дозволила отримати нові якості морського радіозв’язку, які не можуть бути досягненні за будь-яких вдосконалень, залишаючись в рамках тільки одної системи зв’язку. Розроблений технічний проект нового графічного інтерфейсу користувача – судноводія, на основі інтегрування систем ЦВВ і АІС, позбавлений ручних маніпуляцій з органами управління приладових панелей різноманітних трансиверів різних виробників і оперування з «сирими» даними інструментального рівня і дозволити вахтовому офіцеру перейти з рівня оперування з абстрактними даними на більш високий рівень взаємодії прийняття рішень оперативного встановлення адресного радіозв’язку. Реалізований інформаційний обмін повідомленнями між блоками інтегрованої системи в стандарті NMEA-0183, що створює можливість переходу від ручного керування пристроями радіозв’язку (трансиверами) з різноманітних передніх панелей до цифрового управління радіозв’язком і відображення отриманої інформації від засобів радіозв’язку користуючись виділеним дисплеєм інтегрованої системи.

Техніко-експлуатаційні показники з часу встановлення радіозв’язку знаходяться на рівні кращих світових аналогів.

Детальніше…