Розроблення Технічних вимог до взаємоз’єднання та взаємодії телефонних мереж загального користування (з різними технологіями обробки, комутації, перенесення сигналів) та до маршрутизації трафіку в телефонній мережі загального користування України, шифр «Мережа»

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Інформаційні та комунікаційні технології;

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання: буде завершене;

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше  дослідження: Продовження подальших досліджень та залучення інвесторів для розвитку

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

За результатами роботи розроблено перші редакції проектів Технічних вимог до взаємоз’єднання та взаємодії телефонних мереж загального користування (з різними технологіями обробки, комутації, перенесення сигналів) та до маршрутизації трафіку в телефонній мережі загального користування України на заміну окремих положень чинних редакцій зазначених Технічних вимог. Зазначені перші редакції представлено в окремомому документі «Технічні вимоги до взаємоз’єднання та взаємодії телефонних мереж загального користування (з різними технологіями обробки, комутації, перенесення сигналів) та до маршрутизації трафіку в телефонній мережі загального користування України». Вони відповідають вимогам чинного законодавства та рекомендаціям Міжнародного союзу електрозв’язку і приймають до уваги потреби учасників ринку телекомунікацій.

 

  Детальніше…