Зміцнення робочих поверхонь канатних блоків судоперевантажувачів і автокранів

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: енергетика та енергоефективність.

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне.

Рівень дослідження: немає аналогів у світі.

Наявність патенту: 3 патенти України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: проведення металографічних досліджень зміцнених зразків поверхневим пластичним деформуванням.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Розроблено пристрій і технологія зміцнюючого обкатування роликами сталевих деталей (канатних блоків, шківів, втулок та ін.), що працюють при контактному зминанні. Виробничими випробуваннями на судноперевантажувачах «KRUPP» (Німеччина) вантажопідйомністю 40 тонн і автокранах КС – 3575 вантажопід’ємністю 10 тонн в умовах інтенсивного трибоконтактного зношування пари тертя «канатний блок – канат» встановлено, що обкатування канатних блоків роликами підвищило зносостійкість і контактну міцність, а отже і довговічність у 3 – 4 рази. Відповідно підвищилась і довговічність канатів, тому що було усунено перегин дротиків каната на нерівностях зношеного канатного блоку. Річний економічний ефект від впровадження заходів щодо обкатування канатних блоків з метою підвищення їх зносостійкості і контактної міцності на ВАТ «МГЗ» і ТДВ «Миколаївбудмеханізація» становив понад 70000 грн. на рік, що підтверджено актами впровадження у виробництво.

Детальніше…