ДАМБА ОБВАЛУВАННЯ З ДРЕНУЮЧИМ ЕЛЕМЕНТОМ

ОПИС: Дамба обвалування з дренуючим елементом, що складається з тіла дамби, верхового та низового укосів, яка відрізняється тим, що з…

СУЧАСНИЙ СТАН ПІЩАНО-ЛІТОРАЛЬНИХ ЕКОСИСТЕМ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я, ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ ЇХ ІСНУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ПОДАЛЬШОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках:  буде завершене як прикладне; Рівень дослідження: немає аналогів в регіоні Наявність патенту:…

КОМПЛЕКС НОВИХ СТОХАСТИЧНО-ГІДРОДИНАМІЧНИХ ТА АТОМНО-ДІАГНОСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МОНІТОРИНГУ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ПРОМИСЛОВИХ МІСТ ТА “GREEN CITY” ТЕХНОЛОГІЯ

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: завершене. Рівень дослідження:  немає аналогів в Україні. Наявність патенту: немає. Яких додаткових…

ІНДИКАТОРНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕГАТИВНИХ ЗМІН В ГІДРОЕКОСИСТЕМАХ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Перспектива подальшого виконання у 2020 – 2021 роках: завершене. Рівень дослідження: немає аналогів в Україні. Наявність патенту: немає. Яких додаткових…

ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОЇ ТА БІОТИЧНОЇ СТРУКТУРИ АНТРОПОГЕННО ЗМІНЕНИХ ПРИБЕРЕЖНИХ ЕКОСИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ АКВАТОРІЙ МОРСЬКИХ ПОРТІВ

Перспектива подальшого виконання у 2020 – 2021 роках: буде продовжено як фундаментальне. Рівень дослідження: немає аналогів в Україні. Наявність патенту:…

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ВПЛИВУ МХ ОПРОМІНЕННЯМ НА ПЕРЕБІГ ХІМІЧНИХ І БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СТВОРЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Перспектива подальшого виконання у 2020-2021році: будуть продовжені подальші дослідження по розробці технологій впливу МХ поля на перебіг хімічних і біохімічних…

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАСАД РОЗРОБКИ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: завершене Рівень дослідження:  немає аналогів в Україні. Наявність патенту: 5 патентів України….

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, КЛІНІКИ ТА ЛІКУВАННЯ РЕТИНОБЛАСТОМИ ВИСОКОГО СТУПЕНЯ РИЗИКУ ІНВАЗІЇ ЗОРОВОГО НЕРВУ ТА НЕВУСІВ КОН’ЮНКТИВИ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

Перспектива подальшого виконання у 2019 році: буде продовжено як прикладне; Рівень дослідження: немає аналогів в Україні; Наявність патенту: 1 Патент…

МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІДРОБІОНТІВ І ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ МАРИКУЛЬТУРИ

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках:  завершене. Рівень дослідження:  немає аналогів в Україні Наявність патенту: немає. Яких додаткових…

ЛІГАНДИ БЕНЗДІАЗЕПІНОВИХ, СЕРОТОНІНОВИХ ДОФАМІНОВИХ І ФІБРИНОГЕНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ. СИНТЕЗ, ЗВ’ЯЗОК «СТРУКТУРА-ВЛАСТИВОСТІ», СЕЛЕКТИВНІСТЬ ТА БІ(ПОЛІ)МОДАЛЬНІСТЬ ДІЇ»

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: завершене. Рівень дослідження: немає аналогів у світі. Наявність патенту: немає Яких додаткових…