Позначка: приладобудування

Рання вібраційна діагностика обертових вузлів механічних систем

ОПИС: одночасне вимірювання вібраційних коливань у трьох координатах (осьовій, горизонтальній та вертикальній); інформаційне забезпечення на основі методів ПНВП та їх…

Сейсмічний датчик вібрації спеціального призначення

ОПИС: В якості засобів виявлення рухомих наземних об’єктів пропонується використовувати розроблені на основі ниткоподібних кристалів кремнію малогабаритні високочутливі сейсмодатчики, здатні…

РАДІОЛОКАЦІЙНА СТАНЦІЯ ОХОРОНИ ПЕРИМЕТРА РЛС-Х1-М «ОКО»

ПРИЗНАЧЕННЯ: Виявлення (мало) рухомих наземних об’єктів на фоні місцевості, малорозмірних літальних апаратів у приземному просторі. Визначення координат цілей (азимуту та…

РЕФЛЕКТОРНІ ТА ІНШІ ТИПИ АНТЕН

ПРИЗНАЧЕННЯ: Застосовуються у метеорологічних радіолокаторах тощо. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Розроблено антени для частот від 1 до 100 ГГЦ. Розроблено і виготовлено…

ЕЛЕКТРОЛІЗЕР ВИСОКОГО ТИСКУ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для отримання чистого водню та кисню за допомогою електролітичного розкладання води. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Споживання електроенергії на отримання 1 м3…

УСТАНОВКА ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ПОЛІАРОМАТИЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Установка дає змогу утилізувати широкий спектр органічних відходів, у т.ч. ПАВ, які характеризуються підвищеною канцерогенністю, з подальшим отриманням енергоносіїв….

ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ КОНВЕЄР ДЛЯ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Пропонований конвеєр призначений для кондитерських фабрик з виробництва печива та тістечок і слугує для перевантаження сформованих, але сирих напівфабрикатів…

УСТАНОВКА ДЛЯ ВІБРОУДАРНОГО ФІЛЬТРУВАННЯ ВОЛОГИХ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Установка з гідроімпульсним приводом забезпечує віброударне фільтрування вологих дисперсних матеріалів, зокрема відходів різних виробництв, а також продуктів переробки, що…

ДВОКАНАЛЬНИЙ ЦИФРОВИЙ ПРИЙМАЧ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для аналогово-цифрового перетворення та попередньої обробки широкосмугових сигналів з великим динамічним діапазоном у радіолокаційних системах, у засобах радіорозвідки та…

УСТАНОВКА ДЛЯ СТИКОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для реконструкції та ремонту трубопроводів з пластмас, включаючи вакуумну каналізацію. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Обладнання реалізує зварювання нагрітим інструментом у стик…