Програмно-апаратний комплекс оптичного дистанційного зондування космічних об’єктів на орбіті землі

Призначення:

Розробка призначена для вимірювання координат і блиску швидкорухомих космічних об’єктів (КО) на орбіті, визначення параметрів орбітального руху і обертання навколо центра мас та прогнозування подальшого руху КО.

Характеристики:

  • Вимірювання координат КО із середньоквадратичною похибкою одного вимірювання менше 1.5 кут.с.
  • Вимірювання блиску КО із похибкою менше 0.1 зоряної величини.
  • Часова роздільна здатність вимірювань дорівнює 0.02 с (50 вимірювань за секунду).
  • Проникна здатність оптичного каналу досягає 10–11-ї зоряної величини.
  • Визначення параметрів орбітального руху КО на базі вимірювань протягом 1–3 діб і параметрів обертання – протягом декількох тижнів.
  • На місячному інтервалі часу прогноз відхилення вздовж напрямку руху КО не перевищує 100 м (10 кут.с) для орбіти 1500 км над Землею.

Галузь:

Окремі структури космічної галузі.

Переваги:

Розроблений унікальний комплекс спостереження низькоорбітальних штучних супутників Землі дає змогу одночасно визначати їх положення та відносну орієнтацію. Застосування запропонованих методів вимірювань підвищує можливості дистанційного зондування та є майже єдиною можливістю визначення стану обертання КО в разі аварії та виходу з ладу штатних телеметричних каналів зв’язку і керування.

Опис:

Комплекс забезпечує напівавтоматичне супроводження КО в усьому діапазоні висот над поверхнею Землі і діапазоні видимих кутових швидкостей.

Детальніше…