Позначка: сільське господарство

СПОСІБ ВИЛУЧЕННЯ ГІПОФІЗА З ГОЛОВИ СВИНЕЙ ПІСЛЯ ЗАБОЮ

Запланована галузь застосування та місце застосування: свинарство, СГВК АФ «Миг-Сервіс-Агро». Рівень інновації: немає аналогів в Україні. Наявність патенту: 1 патент…

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ТА ПОХОДЖЕННЯ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Запланована галузь застосування та місце застосування: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Управління аграрної політики обласних держаних адміністрацій…

УСТАНОВКА ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ОДЕРЖАННЯ МОЛОЧНОГО БЕЗЛАКТОЗНОГО БІЛКОВО-ЛІПІДНОГО КОНЦЕНТРАТУ

Запланована галузь застосування та конкретне місце застосування: Молочна галузь, місце застосування – наприклад, ПрАТ «Тернопільський молокозавод» (ТМ «Молокія»). Рівень інновації:…

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ АВСТРАЛІЙСЬКИХ ТРОПІЧНИХ РАКІВ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Український університет розробив та пропонує до впровадження технологію вирощування і розмноження австралійських тропічних раків (Cherax quadricarinatus) в умовах Півдня…

НАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ АКТИВНОГО ВПЛИВУ НА ПЕРЕОХОЛОДЖЕНІ ХМАРИ І ТУМАНИ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Групою вчених створений спосіб отримання високодисперсних аерозолів на основі високодисперсного нанорозмірного кремнезему для активного впливу на хмари і тумани…

СОРТИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ КУЛЬТУР ЯК ДЖЕРЕЛО БІОЕТАНОЛУ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для виробництва біоетанолу, а також твердого біопалива, добрив та збалансованих кормів (побічна продукція). ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА: однорічні вуглеводовмісні культури (сорго…

ПОРТАТИВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРИЛАД СІМЕЙСТВА «ФЛОРАТЕСТ»

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для експрес-діагностики впливу стресових факторів природного і техногенного походження на стан рослин, що дає змогу вжити своєчасні заходи щодо…

БІОНАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для забезпечення стійкості рослин на ранніх стадіях їхнього розвитку, регуляції чисельності шкідливих видів фітофагів, підвищення стійкості рослин до абіотичних…

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ КАВІТАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ МОЛОКА

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розробка дозволяє підвищити якість та споживчу цінність молока за рахунок ультразвукового кавітаційного безтемпературного знезараження та якісної гомогенізації первинного молока….

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ МІНЕРАЛЬНО-ГУМІНОВИХ ДОБРИВ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розробка дасть змогу одержати азотно-кальцієво-гумінові сірковмісні добрива з вітчизняної сировини та сприятиме збереженню екологічної рівноваги при підвищенні врожайності сільськогосподарських…