Позначка: сільське господарство

Розробка технології одночасного вирощування риби та рослинницької продукції в аквапонічних системах

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне. Рівень дослідження:…

Вирощування сільськогосподарських культур в аеропонічних системах

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне. Рівень дослідження:…

Ресурсозберігаючі прийоми вирощування соняшнику високоолеїнового типу для умов Південного Степу України

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування. Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як науково-технічна розробка. Рівень…

Селекційно-генетична оцінка процесу формування високопродуктивного стада у відкритій популяції молочної худоби

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування. Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне. Рівень дослідження:…

Аналіз наслідків міжвидової інтрогресивної гібридизації з використанням мікросателітів ДНК (на прикладі південної м’ясної породи худоби)

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: суто фундаментальне Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як фундаментальне. Рівень…

Адаптивні системи вирощування сільськогосподарських лікарських та ефіроолійних культур в умовах Півдня України

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне; Рівень дослідження:…

Аналіз фітосанітарного ризику (АФР) для України обмежено поширених в країнах ЕОКРЗ шкідників: Lymantria mathura Fabricius (рожевий непарний шовкопряд)

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне; Рівень дослідження:…

Розробити спосіб використання мікробіологічних засобів захисту рослин при холодильному зберіганні рослинної продукції

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне; Рівень дослідження:…

Генетичний, селекційний та технологічний аналіз нових еколого-пластичних генотипів перспективних форм і клонів сортів винограду

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

Розробити моделі і виконати розрахунки продуктивності різних груп сортів винограду на 2050 рік

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…