Позначка: медицина

CПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПУХЛИН КРОВОТВОРНОЇ І ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИН

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для діагностики злоякісних новоутворень кровотворної і лімфоїдної тканин. ОПИС: Цитологічні та імуноцитохімічні дослідження виконуються безпосередньо в мазках крові, кісткового…

МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ РАКУ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Рання діагностика раку та лейкозів. Диференційна діагностика пухлин. Виявлення метастазів. Оцінка імунологічного статусу. Моніторинг СНЩ. Контроль ефективності лікування хворих….

ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ДНК-ДІАГНОСТИКИ ФАРМАКОГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ ПРОГНОЗУ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для молекулярно-генетичної діагностики маркерів прогнозу перебігу захворювання на вірусний гепатит С; оцінки ефективності та побічних ефектів лікування за стандартною…

ІМУНОЕНЗИМАТИЧНА ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Швидке кількісне визначення в сироватці або в плазмі крові великої рогатої худобі (ВРХ) антитіл до Mycobacterium bovis (М. bovis)…

НАДЧУТЛИВА МАГНІТОКАРДІОГРАФІЧНА СИСТЕМА ДЛЯ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ, ДІАГНОСТИКИ ТА МОНІТОРИНГУ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для раннього виявлення ішемії, діагностики захворювань коронарних артерій, стратифікації ризику виникнення аритмії і синдрому подовженого QT, оцінки ефективності лікування,…

ПОРТАТИВНИЙ ЕКГ-ФОТОМЕТРИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для комбінованої діагностики стану міокарда і вегетативної нервової системи, судин та неінвазивного вимірювання рівня гемоглобіну. ОПИС: В Україні аналогів…

ІММОБІЛІЗАЦІЙНІ ПНЕВМАТИЧНІ ШИНИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для тимчасової фіксації травмованих частин тіла людини та її транспортування з мінімальною травматичністю до медичного закладу. ОПИС: Іммобілізаційні пневматичні…

«ФЕРОПЛАТ». ПРОТИПУХЛИННИЙ НАНОКОМПОЗИТ – НОВА ФОРМА ПРЕПАРАТУ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для подолання медикаментозної резистентності протипухлинних препаратів. ОПИС: Протипухлинний феромагнітний нанокомпозит для подолання лікарської резистентності здатний до вибіркового накопичення в…

КОНТРОЛЬ ТА МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ПОШИРЕННЯ ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ ЛЮДИНИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВОДУ ТА ГІДРОБІОНТІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Зменшення ризиків паразитарних хвороб людини, збереження навколишнього середовища та сталий розвиток. ОПИС: Запропоновано ключові об’єкти моніторингу (певні види та…

БІОСЕНСОРНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СЕЧОВИНИ І КРЕАТИНІНУ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Система призначена для діагностики роботи нирок та контролю якості гемодіалізу. ПЕРЕВАГИ: Комерційних аналогів системи немає. Запропонована система відрізняється від…